Kako lahko projektant ali nadzornik uveljavljata povišanje cene svojih storitev

Vsebina

 • zaradi katerih razlogov lahko pride do zahteve za povišanje cene s strani projektanta ali nadzornika?
 • v katerih primerih sta projekt /nadzornik upravičena do povišanja cene zaradi inflacije?
 • kakšna je pravna podlaga za postavitev zahtevka za povišanje cene zaradi inflacije?
 • kako mora biti zahtevek za povišanje cene pripravljen?
 • na kakšen način se dokazuje pravica do povišanja cene?
 • katera metoda pride v poštev pri dokazovanju povišanja cene?
 • kateri je izhodiščni datum, od katerega dalje se postavlja zahtevek za povišanje cene?
 • kakšno težo in pomen ima klavzula o fiksnosti cen?
 • kako ravnati v primeru, če je v pogodbi dogovorjena klavzula »ključ v roke«?
 • ali sta nadzornik/projektant upravičena do povišanja cene, če pride do spremembe v izvajanju gradnje in do kakšnega povišanja sta upravičena?
 • ali sta nadzornik/projektant upravičena do povišanja cene, če pride do spremembe v pogojih izvajanja njune storitve in do kakšnega povišanja sta upravičena?
Trenutni status
Niste vpisani
Cena
67 EUR

Predavatelj

mag. Maja Koršič Potočnik

Kategorija

Gradbeno pravo

Trajanje

1 h 28 min

Cena posameznega seminarja

67 EUR

Izobražujte se z nama