Katera je pravilna metoda za dokazovanje povišanja cen? Analitična ali indeksna?

Katera je pravilna metoda za dokazovanje povišanja cen? Analitična ali indeksna?

Vsebina

 • kakšna so stališča državnih organov v zvezi z izborom metode dokazovanja povišanja cen?
 • kakšno je stališče GZS v zvezi z izborom metode dokazovanja povišanja cen ?
 • kdo je pristojen za razlago določb v zvezi z izborom metode dokazovanja povišanja cen?
 • kaj v zvezi z izborom metode določa veljavna zakonodaja?
 • kateri predpisi se opredeljujejo do vprašanja izbora metode dokazovanja?
 • ali gre pri povišanju cen za spremembo pogodbe?
 • ali se sprememba cen pri gradbeni pogodbi in pri prodajni pogodbi všteva v kvoto 30% vrednosti prvotne pogodbe?
 • ali mora biti povišanje cen vključeno v ocenjeno vrednost?
 • ali veljavni predpisi napotujejo na uporabo katere od metod dokazovanja povišanja stroškov?
 • kaj je analitična metoda in ali je uporabljiva v vseh primerih?
 • kakšen je bil namen zakonodajalca?
 • pravila o dokaznem bremenu
 • katera pogodbena stranka izbira način dokazovanja povišanja cen?
Trenutni status
Niste vpisani
Cena
67 EUR

Predavatelj

mag. Maja Koršič Potočnik

Kategorija

Gradbeno pravo

Trajanje

1 h 6 min

Cena posameznega seminarja

67 EUR

Izobražujte se z nama