Odziv na stališče MOP v zvezi z uveljavljanjem povišanja cen zaradi rasti cen kalkulativnih elementov

Vsebina

  • predstavitev delov stališča MOP z dne 12.1.2023 ter stališča MJU v zvezi s povišanjem cen zaradi rasti cen kalkulativnih elementov
  • utemeljitev stališča o nezakonitosti dajanja obvezujočih stališč s strani izvršilne veje oblasti
  • pregled pravnih predpisov, ki urejajo vprašanje metode dokazovanja cene
  • natančen pregled določb ZJN-3 v zvezi s stališčem, da mora biti revizija cene vključena v ocenjeno vrednost
  • ali je stališče, da se revizija cen vključuje v kvoto 30% pravilno?
  • opredelitev do tega ali je stališče MOP pravilno
  • predstavitev posledic, ki sledijo temu, da naročniki nekritično sledijo stališču MOP
Trenutni status
Niste vpisani
Cena
35 EUR

Predavatelj

mag. Maja Koršič Potočnik

Kategorija

Gradbeno pravo

Trajanje

30 min

Cena posameznega seminarja

35 EUR

Izobražujte se z nama