Več in manj dela, nepredvidena in dodatna dela- vse, kar morate vedeti

Vsebina

 • kje je definirano, kaj so pogodbene vrste del?
 • ali nam cenovne klavzule karkoli povedo o pogodbenem obsegu del?
 • kaj so več dela, manj dela, izvzeta dela, nepredvidena dela, nujna nepredvidena dela ali dodatna dela s primeri iz prakse;
 • ali morajo biti za ta dela sklenjeni aneksi in zakaj?
 • na kaj vplivajo cenovne klavzule pri gradbeni pogodbi in kako se med seboj razlikujejo?
 • sprememba določbe »ključ v roke« v novih uzancah 2020;
 • pri katerih cenovnih klavzulah ima izvajalec pravico do dodatnega plačila?
 • kako in v katerem trenutku se določi cena za dodatna dela?
 • kako v primeru dodatnih del narediti končni obračun?
 • ali se na dodatna dela obračuna pogodbena kazen?
 • ali ima izvajalec kakršnokoli notifikacijsko dolžnost v zvezi z več, manj in dodatnimi deli?
Trenutni status
Niste vpisani
Cena
67 EUR

Predavatelj

mag. Maja Koršič Potočnik

Kategorija

Gradbeno pravo

Trajanje

1 h 9 min

Cena posameznega seminarja

67 EUR

Izobražujte se z nama