Vse, kar morate vedeti v zvezi s podizvajalsko pogodbo

Vsebina

 • na kakšen način lahko gospodarski subjekti nastopajo v ponudbi do naročnikov?
 • kdo je podizvajalec in kdo to ni?
 • kakšna so pravila v zvezi z definicijo podizvajalca pri javnih naročilih?
 • kdo odgovarja za podizvajalca in na kakšen način?
 • komu pripada referenca za dela, ki jih je izvedel podizvajalec?
 • kako določiti deleže podizvajalcev in ali jeto obvezno?
 • razlikovanje med podizvajalcem in gospodarskim subjektom na kapacitete katerega se sklicuje ponudnik;
 • obveznosti ponudnika v jn v primeru nastopanja s podizvajalci;
 • ali lahko ponudnik izpolnjuje referenčni pogoj s podizvajalcem?
 • kako ravnati, če podizvajalec ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje ali pri njem obstajajo razlogi za izključitev?
 • katere podizvajalce mora priglasiti ponudnik v javnem naročilu in kdaj?
 • prekrška v zvezi s priglasitvijo podizvajalcev;
 • ali je možna priglasitev podizvajalcev med izvajanjem javnega naročila?
 • na kaj mora paziti ponudnik, ko nastopa s podizvajalci;
 • kdaj naj bo sklenjena podizvajalska pogodba?
 • ali se lahko v fazi izvedbe pogodbe podizvajalci zamenjajo in kako?
 • ali obstaja dolžnost nominiranja podizvajalcev tudi, če ne gre za javno naročilo?
 • povišanje cene in podaljšanje roka v podizvajalski pogodbi;
 • kateri so elementi dobre podizvajalske pogodbe?
Trenutni status
Niste vpisani
Cena
67 EUR

Predavatelj

mag. Maja Koršič Potočnik

Kategorija

Javna naročila

Trajanje

1 h 41 min

Cena posameznega seminarja

67 EUR

Izobražujte se z nama