Vse o razpoložljivih sredstvih v povezavi s povišanjem cen

Vse o razpoložljivih sredstvih v povezavi s povišanjem cen

Vsebina

 • čemu so namenjena zagotovljena sredstva?
 • ali mora naročnik zagotovljena sredstva objaviti in kaj se priporoča?
 • kakšna je razlika med zagotovljenimi sredstvi in ocenjeno vrednostjo?
 • kako ravnati, kadar je v okviru iste postavke združenih več javnih naročil?
 • kakšna je pravna narava zagotovljenih sredstev?
 • ali obstaja pravna podlaga v ZJN-3, zaradi katere bi morala biti zagotovljena sredstva naročniku na voljo pred pričetkom postopka javnega naročila?
 • ali je dopustno vezati veljavnost pogodbe na zagotovljena sredstva, kar pomeni, da izvajalec nikoli točno ne ve, kdaj se bo pogodba iztekla?
 • kako oblikovati pogodbene določbe, ki vežejo veljavnost pogodbe na zagotovljena sredstva?
 • kako oblikovati klavzule z odložnim pogojem, če naročnik še nima zagotovljenih sredstev?
 • ali mora naročnik zagotoviti povišanje zagotovljenih sredstev, preden sklene aneks z izvajalcem?
 • do kdaj lahko naročnik poveča ali zniža zagotovljena sredstva?
 • ali naročnik lahko spreminja zagotovljena sredstva med prvo in drugo fazo dvofaznega postopka?
 • ali lahko naročnik poviša zagotovljena sredstva po zaključku postopka, pred pričetkom konkurenčnega postopka s pogajanji?
 • ali naročnik sme povišati zagotovljena sredstva po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, pred sklenitvijo pogodbe?
 • ali mora imeti naročnik zagotovljena sredstva za celotno obdobje izvajanja pogodbe, če pogodba traja več let?
 • ali mora naročnik kakorkoli ukrepati, v kolikor se tekom izvajanja pogodbe izkaže, da zagotovljenih sredstev nima v zadostni višini?
 • ali mora imeti naročnik pri okvirnem sporazumu zagotovljena sredstva za celotno trajanje okvirnega sporazuma?
 • ali lahko naročnik tekom izvajanja večletne pogodbe spremeni višino zagotovljenih sredstev?
 • ali naročnik lahko izvede postopke javnega naročanja preden ima sklenjeno pogodbo o sofinanciranju?
Trenutni status
Niste vpisani
Cena
35 EUR

Predavatelj

mag. Maja Koršič Potočnik, Maja Prebil

Kategorija

Javna naročila

Trajanje

54 min

Cena posameznega seminarja

35 EUR

Izobražujte se z nama