Je uveljavitev pogodbene kazni dolžnost ali pravica naročnika?

Je uveljavitev pogodbene kazni dolžnost ali pravica naročnika?

Vsebina

  • kaj je pogodbena kazen?
  • kakšna je njena pravna narava?
  • vrste pogodbene kazni
  • ali pogodbena kazen naročniku pripada?
  • na kakšen način lahko naročnik uveljavi pogodbeno kazen?
  • kaj je načelo popolne odškodnine in kako se uveljavi?
  • ali je pogodbena kazen vezana na nastanek dejanske škode?
  • režim pogodbene kazni pri EU sofinanciranjih
  • do kdaj teče pogodbena kazen?
  • kdaj se lahko izvajalec reši plačila pogodbene kazni?
Trenutni status
Niste vpisani
Cena
35 EUR

Predavatelj

mag. Maja Koršič Potočnik in Maša Arko

Kategorija

Javna naročila

Trajanje

20 min

Cena posameznega seminarja

35 EUR

Izobražujte se z nama