Aktualno

Najbolj aktualne novice o pravu

Pomen in izzivi potrjevanja referenc v javnih narocilih

Pomen in izzivi potrjevanja referenc v javnih naročilih

V procesu javnega naročanja je potrjevanje referenc ključnega pomena, saj zagotavlja verodostojnost in zanesljivost ponudnikov pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti. Referenčna potrdila služijo kot dokazilo o sposobnosti izvajalcev, da so pretekla dela izvedli kvalitetno in v skladu s pogodbenimi zahtevami. Zakonodajni...
Posebna odgovornost projektanta za napake v projektni dokumentaciji

Posebna odgovornost projektanta za napake v projektni dokumentaciji

Projektanti so pomembni udeleženci pri gradnji objekti - na podlagi njihove dokumentacije namreč izvajalec izvaja gradbena dela, zato v tem smislu določajo, kako in na kakšen način bo objekt zgrajen. Posledično imajo napake, ki jih pri pripravi dokumentacije naredijo projektanti,...
KDAJ GRE ZA DROBLJENJE JAVNIH NAROČIL?

KDAJ GRE ZA DROBLJENJE JAVNIH NAROČIL?

V medijih pogosto zasledimo novice, v katerih je navedeno, da se naročniku očita, da je »drobil javno naročilo«. Kaj pa to sploh pomeni? Drobljenje javnih naročil pomeni bodisi uporabo napačne metode za izračun ocenjene vrednosti bodisi razdelitev javnega naročila na...
Standard obrazloženosti pri odločitvi o razveljaviti predhodne odl.

Standard obrazloženosti pri odločitvi o razveljaviti predhodne odločitve

Kdaj se šteje odločitev o razveljavitvi predhodno sprejete odločitve, s katero naročnik postopek vrne v fazo pregleda ponudb, ustrezno obrazložena? Skladno s stališčem 8. občne seje Državne revizijske komisije v letu 2014 ima naročnik v primeru podanih razlogov po šestem...
Kako ukrepati ob upokojitvi ključnega kadra na projektu?

Kako ukrepati ob upokojitvi ključnega kadra na projektu?

Na dlje časa trajajočem projektu lahko pride do najrazličnejših nepredvidenih okoliščin, vključno z upokojitvijo ključnega kadra, ki mu lahko sledi še neobstoj ustrezne alternative na trgu, ki bi zamenjala ta ključni kader, kar vse vpliva na zmožnost izpolnitve dogovorjenih obveznosti...
Moznosti po b tocki prvega odstavka 44. clena ZJN 3 Janja Pincolic

Možnosti po b) točki prvega odstavka 44. člena ZJN-3

Konkurenčni postopek s pogajanji je dvofazni postopek, in sicer ne glede na pravno podlago, po kateri se izvaja. Posledično je naročnik dolžan v prvi fazi preveriti usposobljenost gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila oziroma preveriti, ali gospodarski subjekti izpolnjujejo pogoje...

Izobražujte se z nama