Aktualno

Najbolj aktualne novice o pravu

Kako ukrepati ob upokojitvi ključnega kadra na projektu?

Kako ukrepati ob upokojitvi ključnega kadra na projektu?

Na dlje časa trajajočem projektu lahko pride do najrazličnejših nepredvidenih okoliščin, vključno z upokojitvijo ključnega kadra, ki mu lahko sledi še neobstoj ustrezne alternative na trgu, ki bi zamenjala ta ključni kader, kar vse vpliva na zmožnost izpolnitve dogovorjenih obveznosti...
Moznosti po b tocki prvega odstavka 44. clena ZJN 3 Janja Pincolic

Možnosti po b) točki prvega odstavka 44. člena ZJN-3

Konkurenčni postopek s pogajanji je dvofazni postopek, in sicer ne glede na pravno podlago, po kateri se izvaja. Posledično je naročnik dolžan v prvi fazi preveriti usposobljenost gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila oziroma preveriti, ali gospodarski subjekti izpolnjujejo pogoje...
Dopolnjevanje ponudb Janja Pincolic

Dopolnjevanje ponudb

Ali je ponudbo dopustno dopolnjevati z dokazili glede izpolnjevanja tehničnih zahtev? ZJN-3 v šestem odstavku 89. člena izrecno prepoveduje popravljanje ali dopolnjevanje tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, razen kadar gre za popravek ali...
Ali namestniku vodje del pripadajo reference za vodjo gradnje?

Ali namestniku vodje del pripadajo reference za vodjo gradnje?

Izvajalci v praksi na posameznih projektih pogosto oblikujejo delovno skupino, ki bo izvedla določen posel, v to delovno skupino pa poleg oseb, ki jih izrecno zahteva zakonodaja in/ali naročnik (npr. vodja gradnje/vodja del), imenujejo tudi namestnike teh oseb, ki bodo...
Dnevi gradbenega prava_november 2023

Zakaj se udeležiti Dnevov gradbenega prava

Letos bodo 16. in 17. novembra 2023 potekali že deseti Dnevi gradbenega prava, ki predstavljajo najpomembnejše strokovno srečanje na temo gradbenega prava pri nas. Srečanje je pomembno zato, ker močno oblikuje smer, v katero se razvijajo pravno-strokovna vprašanja iz področja gradbenega...
Knjiženje obveznosti_FURS

Knjiženje obveznosti FURS

Naročnik pri preverjanju (ne)obstoja razloga za izključitev iz 2. odst. 75. člena ZJN-3 na podlagi vpogleda v e-Dosje ugotovi, da gospodarski subjekt na presečni datum poteka roka za oddajo ponudb izkazuje obstoj navedenega izključitvenega razloga. Ponudnik v postopku pojasnjevanja ponudbe...

Izobražujte se z nama