Aktualno

Najbolj aktualne novice o pravu

Ali namestniku vodje del pripadajo reference za vodjo gradnje?

Ali namestniku vodje del pripadajo reference za vodjo gradnje?

Izvajalci v praksi na posameznih projektih pogosto oblikujejo delovno skupino, ki bo izvedla določen posel, v to delovno skupino pa poleg oseb, ki jih izrecno zahteva zakonodaja in/ali naročnik (npr. vodja gradnje/vodja del), imenujejo tudi namestnike teh oseb, ki bodo...
Dnevi gradbenega prava_november 2023

Zakaj se udeležiti Dnevov gradbenega prava

Letos bodo 16. in 17. novembra 2023 potekali že deseti Dnevi gradbenega prava, ki predstavljajo najpomembnejše strokovno srečanje na temo gradbenega prava pri nas. Srečanje je pomembno zato, ker močno oblikuje smer, v katero se razvijajo pravno-strokovna vprašanja iz področja gradbenega...
Knjiženje obveznosti_FURS

Knjiženje obveznosti FURS

Naročnik pri preverjanju (ne)obstoja razloga za izključitev iz 2. odst. 75. člena ZJN-3 na podlagi vpogleda v e-Dosje ugotovi, da gospodarski subjekt na presečni datum poteka roka za oddajo ponudb izkazuje obstoj navedenega izključitvenega razloga. Ponudnik v postopku pojasnjevanja ponudbe...
Spoštovanje internih pravilnikov pri evidenčnih javnih naročilih

Spoštovanje internih pravilnikov pri evidenčnih javnih naročilih

V luči odpravljanja posledic letošnjih katastrofalnih poplav se mnogi naročniki srečujejo s takšnimi in drugačnimi vprašanji tudi glede izvajanja postopkov javnega naročanja. Med drugim je v našo pisarno prišlo vprašanje, ali je naročnik, ki bo izvedel t.i. evidenčno naročilo za...

Izobražujte se z nama