Pomen in izzivi potrjevanja referenc v javnih naročilih

V procesu javnega naročanja je potrjevanje referenc ključnega pomena, saj zagotavlja verodostojnost in zanesljivost ponudnikov pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti. Referenčna potrdila služijo kot dokazilo o sposobnosti izvajalcev, da so pretekla dela izvedli kvalitetno in v skladu s pogodbenimi zahtevami.


Zakonodajni okvir in praksa
Po zakonu o javnem naročanju in obligacijskem pravu morajo naročniki izdati referenčna potrdila, če izvajalec uspešno izpolni svoje obveznosti. Ta zahteva ni le pravna formalnost, temveč temelji na načelih poštenega poslovanja, dobrih poslovnih običajev in nenazadnje tudi na preprečevanju zlorabe pravic.


Diskrecijska pravica ali dolžnost?
V praksi se pogosto pojavi vprašanje, ali je izdaja referenčnega potrdila zgolj diskrecijska pravica naročnika. Pravna praksa kaže, da naročniki ne smejo arbitrarno zavračati izdaje potrdil, če ni objektivnih razlogov, ki bi takšno zavrnitev upravičevali. Odklonitev brez utemeljenih razlogov ne le da škodi izvajalcu, ki se poteguje za nove projekte, temveč lahko predstavlja tudi pravno sporno ravnanje.


Posledice za izvajalce in naročnike
Zavrnitev izdaje potrdila brez veljavnih razlogov lahko vodi do odškodninskih zahtevkov zaradi poslovne škode, ki izvajalcu nastane, ker ne more dokazati svoje usposobljenosti za izvedbo podobnih del v drugih postopkih javnega naročanja. Ta problematika izpostavlja potrebo po transparentnosti in objektivnosti v postopkih javnega naročanja.


Skladnost z dobrimi praksami
Naročniki bi morali pri svojem delovanju upoštevati ne samo zakonodajo, temveč tudi etične standarde in načela enakopravnega obravnavanja, kar pomeni, da morajo enakopravno obravnavati vse ponudnike, ne samo med postopkom izbire, temveč skozi celoten proces izvajanja pogodbe in pri ugotavljanju izidov.
Skrbno in pravično upravljanje referenčnih potrdil je torej ne le zakonska obveza, ampak tudi ključni element za zagotavljanje pravičnosti in transparentnosti v javnem naročanju, ki krepi zaupanje med udeleženci in prispeva k boljši kakovosti izvedenih del.

Izobražujte se z nama