Aktualno

Najbolj aktualne novice o pravu

Strokovni dialog v. konkurenčni dialog

Strokovni dialog v. konkurenčni dialog

Vem kakšen cilj bi želel doseči, a potrebujem nasvete strokovnjakov. Kako naprej? Z dialogom? Dialoge med naročniki in gospodarskimi subjekti pozna in dopušča tudi ZJN-3, vendar STROKOVNI DIALOG ≠ KONKURENČNI DIALOG. Strokovni dialog oz. predhodno preverjanje trga, kot je zakonodajalec...
Povišanje cen v gradbeni pogodbi?

Kako dokazujemo povišanje cen v gradbeni pogodbi?

V kolikor v gradbeni pogodbi ni določeno, kako se dokazuje povišanje cen, metodo za izračun cene izbere izvajalec. Naročnik je namreč imel možnost, da bi način dokazovanja (formulo, valorizacijsko klavzulo, drsno klavzulo ali druga posebna navodila) vključil v gradbeno pogodbo....
Tuji ponudniki in njihove ponudbe

Tuji ponudniki in njihove ponudbe

Izpostavljamo naslednje specifike javnih naročil, v katerih ponudbo oddajo tuji ponudniki: JEZIK Prvi odstavek 36. člena ZJN-3 določa izjeme od uporabe slovenskega jezika v postopku javnega naročanja, in sicer na tehničnem področju. V razpisno dokumentacijo je smiselno vključiti tudi določbo...

Izobražujte se z nama