Aktualno

Najbolj aktualne novice o pravu

Spoštovanje internih pravilnikov pri evidenčnih javnih naročilih

Spoštovanje internih pravilnikov pri evidenčnih javnih naročilih

V luči odpravljanja posledic letošnjih katastrofalnih poplav se mnogi naročniki srečujejo s takšnimi in drugačnimi vprašanji tudi glede izvajanja postopkov javnega naročanja. Med drugim je v našo pisarno prišlo vprašanje, ali je naročnik, ki bo izvedel t.i. evidenčno naročilo za...
Izločitev sklopov po interventni zakonodaji

Izločitev sklopov po interventni zakonodaji

Državni zbor je na seji 31. 8. 2023 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP), ki zaradi odprave posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 določa nujne interventne, sanacijske in...
Ko nastopijo izjemne okoliščine, naravna katastrofa, poplave_Maša Arko

Ko nastopijo izjemne okoliščine, naravna katastrofa, poplave

V okoliščinah, ki smo jim priča, velja relevantna izjema, zaradi katere ni potrebno izvesti postopka javnega naročanja je opredeljena v osmi točki 1. odst. 27. člena ZJN-3, postopek s pogajanji brez predhodne objave pa v č) točki 1. odst. 46....

Izobražujte se z nama