Aktualno

Najbolj aktualne novice o pravu

Ko nastopijo izjemne okoliščine, naravna katastrofa, poplave_Maša Arko

Ko nastopijo izjemne okoliščine, naravna katastrofa, poplave

V okoliščinah, ki smo jim priča, velja relevantna izjema, zaradi katere ni potrebno izvesti postopka javnega naročanja je opredeljena v osmi točki 1. odst. 27. člena ZJN-3, postopek s pogajanji brez predhodne objave pa v č) točki 1. odst. 46....
Ali mora narocnik predmet javnega narocila razdeliti na sklope

Ali mora naročnik predmet javnega naročila razdeliti na sklope?

Če naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ni določil kakšna posebna pravila v zvezi z dopolnjevanjem ponudb (npr. da jih ne bo dopustil oz. jih v kakšnem delu ne bo dopustil), veljajo zakonske določbe. ZJN- 3 določa,...

Izobražujte se z nama