Aktualno

Najbolj aktualne novice o pravu

Sklenitev pogodbe s prvotno neizbranim ponudnikom

Sklenitev pogodbe s prvotno neizbranim ponudnikom

Situacija: Naročnik je po izvedenem postopku javnega naročanja izdal odločitev o izbiri ponudnika. Po pravnomočnosti odločitve je naročnik izbranega ponudnika pozval k podpisu in sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila. Izbrani ponudnik pogodbe ni želel podpisati. Kaj sedaj? Ali si...
Združevanje vzorcev pogodb

Združevanje vzorcev pogodb

Naročnik javno naročilo razdeli na dva sklopa. V postopku oddaje javnega naročila naročnik izbere enega ponudnika za oba sklopa. Ali lahko naročnik združi vzorec pogodbe za sklop 1 in vzorec pogodbe za sklop 2 ter z izbranim ponudnikom podpiše le...
Ali je 656. člen Obligacijskega zakonika (OZ) kogentne (prisilne) narave?

Ali je 656. člen Obligacijskega zakonika (OZ) kogentne (prisilne) narave?

V zadnjem letu se vsakodnevno ukvarjamo z zakonskim pravilom iz 656. člena OZ.Kaj pa pomeni, če sklenjena gradbena pogodba vsebuje pogodbeno določilo, da se izvajalec odpoveduje zahtevkom na spremembo cene (zaradi podražitev cen kalkualtivnih elementov) iz 656. člena OZ?Takšna izvajalčeva...

Izobražujte se z nama