Izločitev sklopov po interventni zakonodaji

Izločitev sklopov po interventni zakonodaji

Državni zbor je na seji 31. 8. 2023 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP), ki zaradi odprave posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 določa nujne interventne, sanacijske in preventivne ukrepe ter postopke za izvedbo in spremljanje teh ukrepov.

ZIUOPZP vezano na področje javnih naročil odstopa od nekaterih določb Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) in med drugim vnaša spremembe glede izločitve sklopov.

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) določa, da ne glede mejne vrednosti za uporabo zakona, ki so določene v 21. členu ZJN-3, lahko naročnik odda javna naročila za posamezne izločene sklope brez uporabe postopkov iz tega zakona, če je ocenjena vrednost izločenih sklopov brez DDV nižja od 80.000 eurov za blago ali storitve, vendar skupna vrednost sklopov, oddanih brez uporabe tega zakona, ne sme presegati 20 odstotkov skupne vrednosti vseh sklopov, na katere je bila razdeljena predlagana pridobitev podobnega blaga ali predlagana izvedba storitev.

ZJN-3 torej pod določenimi pogoji omogoča izločanje sklopov pri javnih naročilih blaga ali storitev.

Kaj je novega?

ZIUOPZP v 27. členu določa, da lahko naročnik ne glede na 21. člen ZJN-3 odda javna naročila gradnje, vezana na odpravo posledic poplav in plazov, za katera se postopek začne najpozneje 31. marca 2024, za posamezne izločene sklope brez uporabe postopkov iz ZJN-3, če je ocenjena vrednost izločenih sklopov brez DDV nižja od 1.000.000 eurov, vendar skupna vrednost sklopov, oddanih brez uporabe postopkov iz ZJN-3, ne sme presegati 20 % skupne vrednosti vseh sklopov, na katere je bila razdeljena predlagana izvedba gradnje.

Interventni zakon s tem določilom omogoča izločitev sklopov tudi za javna naročila gradenj, vendar le, če so za to izpolnjeni pogoji:

  • javno naročilo mora biti vezana na odpravo posledic poplav in plazov,
  • postopek oddaje javnega naročila se bo začel najpozneje 31. 3. 2024,
  • ocenjena vrednost izločenih sklopov brez DDV mora biti nižja od 1.000 eurov in
  • skupna vrednost sklopov, oddanih brez uporabe postopkov iz ZJN-3, ne sme presegati 20 % skupne vrednosti vseh sklopov.

Izobražujte se z nama