Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP)

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023

Državni zbor je včeraj na izredni seji sprejel Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP). Zakon med drugim posega na področje gradbenega prava, obligacijskega prava ter prava javnih naročil.

13. člen ZIUOPZP v vseh javno-naročniških pogodbah, ki so jih sklenili javni naročniki na splošnem področju z zasebno pravnimi subjekti podaljšuje pogodbeno dogovorjene roke za 6 mesecev, razen za projekte, katerih izvedba je neposredno vezana oziroma se sofinancira iz finančne perspektive 7 2014–2020.

26. člen določa, da se za javna naročila za odpravo posledic naravnih nesreč na stvareh, vezanih na odpravo posledic poplav in plazov in ki so vključene v program odprave posledic nesreč, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije, do EU praga javna naročila lahko izvajajo kot evidenčna naročila.

27. člen uvaja novo izjemo v okviru izločanja sklopov in sicer bo izločanje sklopov do 31. marca 2024 mogoče tudi za gradnje in sicer do ocenjene vrednosti 1.000.000 eurov brez DDV, vendar maksimalno do 20% skupne vrednosti vseh sklopov.

28. člen določa nova odstopna upravičenja javnih naročnikov za odstop od že sklenjenih pogodb o izvedbi javnega naročila in sicer odstopna upravičenja razširja tudi na dejstvo

  • da postane izvedba javnega naročila nemogoča zaradi izrednih okoliščin poplav in plazov;
  • da predmet javnega naročila za naročnika zaradi posledic poplav in plazov postane nepotreben;
  • da se finančne prioritete zaradi odprave posledic poplav in plazov spremenijo.

Za javna naročila, povezana z odpravo posledic poplav in plazov, začeta do 31. marca 2024 je mogoč odstop od obvezne izvedbe projektnega natečaja, ZIUOPZP pa vsebuje še nekaj drugih določb, ki bodo vplivala na javno- naročniške pogodbe ali pravila javnega naročanja.

Leave a Comment

Izobražujte se z nama