Kako doseči podaljšanje rokov pri izvajanju del

Vsebina

 • pravila, ki bi jih bilo treba spoštovati pri določanju roka za izvedbo gradbenih del
 • kdaj začne teči pogodbeni rok pri gradbeni pogodbi
 • v kakšnem času ima izvajalec pravico pričakovati, da bo začel z izvedbo del
 • kakšne pravice ima izvajalec, ki del ni začel izvajati v pričakovanem roku po sklenitvi pogodbe?
 • kdaj je uvedba v delo popolna in ali poznamo delno uvedbo v delo?
 • kakšen je rok po sklenitvi pogodbe za uvedbo v delo in kako postopati, če je ta rok zamujen?
 • ali je izvajalec upravičen do dodatnega plačila zaradi kasnejše uvedbe v delo?
 • kdaj izvajalec odgovarja za zamudo?
 • v katerih primerih lahko izvajalec zahteva podaljšanje pogodbenega roka?
 • za koliko se rok lahko podaljša?
 • konkretni razlogi za podaljšanje roka
 • evidenca in dokazovanje zamude ter njenih posledic
 • kaj pomeni, da je zamuda na kritični poti?
 • kako mora izvajalec zahtevati podaljšanje pogodbenega roka?
 • ali mora biti podaljšanje pogodbenega roka dogovorjeno z aneksom?
 • kdo je dolžan plačati stroške pospešitve del?
 • kdaj se obračuna pogodbena kazen in na kakšen način?
 • katere vrste pogodbene kazni poznamo?
 • kako se izvajalec lahko upre zahtevi za plačilo pogodbene kazni?
 • ali je pogodbena kazen vezana na nastanek dejanske škode?
 • kako se pogodbena kazen obračuna pri prevzemu objekta po delih?
Trenutni status
Niste vpisani
Cena
67 EUR

Predavatelj

mag. Maja Koršič Potočnik, Maja Prebil

Kategorija

Gradbeno pravo

Trajanje

1 h 52 min

Cena posameznega seminarja

67 EUR

Izobražujte se z nama