Kako doseči spremembe pogodbe, ki so bile sklenjene po ZJN-3

Kako doseči spremembe pogodbe, ki so bile sklenjene po ZJN-3

Vsebina

 • ali je dopustno spreminjati pogodbo, ki je bila sklenjena po pravilih javnega naročanja?
 • kdaj je sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila dopustna?
 • kdaj je dovoljena sprememba pogodbe, ki je predvidena v prvotni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila?
 • kaj se šteje za vnaprej predvideno spremembo?
 • primeri vnaprej predvidenih sprememb
 • kdaj je dovoljeno skleniti aneks za dodatna dela / storitve / blago?
 • ali je naročnik pri sklepanju aneksov za dodatna dela vrednostno omejen?
 • sprememba pogodbe zaradi nepredvidenih okoliščin?
 • kdaj je dovoljeno zamenjati izvajalca z aneksom?
 • ali je dovoljeno med izvajanjem pogodbe zamenjati podizvajalca?
 • kaj se šteje za bistveno spremembo pogodbe o izvedbi javnega naročila?
 • ali je sprememba cene dopustna sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila?
 • kako uporabljati Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja?
 • kateri indeks cen izbrati?
 • vse o kvoti 30% iz 95. člena zjn-3
 • kako se izvede sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila?
 • ali je aneks obvezen?
Trenutni status
Niste vpisani
Cena
67 EUR

Predavatelj

mag. Maja Koršič Potočnik, Maja Prebil

Kategorija

Javna naročila

Trajanje

1 h 35 min

Cena posameznega seminarja

67 EUR

Izobražujte se z nama