Katere zahtevke za dodatna plačila ima gradbeni izvajalec in kako naj ravna nadzor

 • kakšne vrste zahtevkov izvajalca poznamo?
 • v katerih primerih je izvajalec upravičen do dodatnega plačila zaradi spremenjenih okoliščin?
 • kaj so spremenjene okoliščine in kako jih prepoznamo?
 • kaj pomeni notifikacijska dolžnost izvajalca in do katere točke se razteza?
 • ali izvajalec lahko izgubi pravico do plačila, če pravočasno ne notificira investitorja?
 • ali ima izvajalec v primeru spremembe projektne dokumentacije pravico do dodatnega plačila in do kakšnega?
 • kako ravnati, če naročnik ne želi skleniti aneksa za dodatna dela?
 • kako se plačilo za nepredvidene okoliščine razlikuje po cenovnih klavzulah?
 • ali ima izvajalec pravico do dodatnega plačila, če mora izvesti več del, kot je bilo predvideno v popisu del?
 • ali ima izvajalec, ki naleti na neskladje projektne dokumentacije pravico do dodatnega plačila in kolikšno je to plačilo?
 • do kakšnega povišanja cen ima pravico izvajalec zaradi rasti cen kalkulativnih elementov?
 • kaj pomeni, da so cene v pogodbi fiksne in ali ima izvajalec v tem primeru vseeno pravico do kakršnegakoli povečanja cene?
 • ali so zahtevki pri gradbenih projektih nedovoljena praksa in izsiljevanje?
Trenutni status
Niste vpisani
Cena
67 EUR

Predavatelj

mag. Maja Koršič Potočnik

Kategorija

Gradbeno pravo

Trajanje

1 h 29 min

Cena posameznega seminarja

67 EUR

Izobražujte se z nama