Posledica dajanja neresničnih izjav

Posledica dajanja neresničnih izjav

Vsebina

Dajanje neresničnih izjav v postopku javnega naročanja je zelo resen prekršek. Posledice so lahko obsežne in dolgoročne, vključno z:

  • Izključitev iz postopka javnega naročanja: Ponudnik, ki poda neresnične izjave, se lahko izključi iz postopka javnega naročanja.
  • Pravne posledice: dajanje neresničnih izjav vodi do uvedbe prekrškovnega postopka.
  • Okrnitev ugleda: Odkritje, da je podjetje dalo neresnične izjave, lahko povzroči resno škodo njegovemu ugledu.

Zaradi teh potencialnih posledic je ključno, da se vsi ponudniki zavedajo tveganj, povezanih z dajanjem neresničnih izjav.

V izobraževanju predavateljici na praktičnih primerih pokažeta, kdaj gre za neresnične izjave, zakaj ponudniki zlahka zapadejo v predložitev le teh, kako se je praksa na tem področju v zadnjih letih spremenila in kdo vse odgovarja za dajanje neresničnih izjav. Predstavljeni so prekrški, ki so s tem povezani, teža le teh ter praktični primeri, kako se izogniti dajanja neresničnih izjav.

Trenutni status
Niste vpisani
Cena
20 EUR

Predavatelj

mag. Maja Koršič Potočnik, Maja Prebil

Kategorija

Javna naročila

Trajanje

5 min

Cena posameznega seminarja

20 EUR

Izobražujte se z nama