Vse o sklepanju aneksov

Vsebina

 • kdaj je dovoljeno skleniti aneks k pogodbi o izvedbi javnega naročila?
 • kaj pomenijo vnaprej predvidene spremembe pogodbe o izvedbi javnega naročila?
 • primer vnaprej predvidene spremembe;
 • kdaj je dovoljeno skleniti aneks za dodatna dela / storitve / blago?
 • ali je naročnik pri sklepanju aneksov za dodatna dela vrednostno omejen?
 • kaj pomeni vrednostna omejitev 30 % pri spremembi pogodbe o izvedbi javnega naročila?
 • kaj če naročnik ne sklene aneksa, spremembo pogodbe pa odobri?
 • kakšen je postopek sklepanja aneksa k pogodbi o izvedbi javnega naročila?
 • ali je sprememba cene pri pogodbi o izvedbi javnega naročila dovoljena?
 • kdo izbira način dokazovanja povišanja?
 • od katere cene se računa povišanje?
 • katere spremembe se štejejo za nebistvene spremembe, ki so dovoljene?
 • kdaj je dovoljeno zamenjati izvajalca z aneksom?
 • ali je dovoljeno med izvajanjem pogodbe zamenjati podizvajalca?
 • kaj mora storiti naročnik, ko želi skleniti aneks?
Trenutni status
Niste vpisani
Cena
67 EUR

Predavatelj

mag. Maja Koršič Potočnik, Maja Prebil

Kategorija

Javna naročila

Trajanje

1 h 38 min

Cena posameznega seminarja

67 EUR

Izobražujte se z nama