Ali je 656. člen Obligacijskega zakonika (OZ) kogentne (prisilne) narave?

Ali je 656. člen Obligacijskega zakonika (OZ) kogentne (prisilne) narave?

V zadnjem letu se vsakodnevno ukvarjamo z zakonskim pravilom iz 656. člena OZ.

Kaj pa pomeni, če sklenjena gradbena pogodba vsebuje pogodbeno določilo, da se izvajalec odpoveduje zahtevkom na spremembo cene (zaradi podražitev cen kalkualtivnih elementov) iz 656. člena OZ?

Takšna izvajalčeva odpoved sklicevanju na 656. člen OZ je nična in neupoštevna. Po večinskem stališču pravne teorije in sodne prakse je prvi odstavek 656. člen OZ kogentne (prisilne) narave. Zato se izvajalec s pogodbo ne more vnaprej odpovedati zahtevku iz 656. člena OZ.

Izvajalec bo tudi v takšnih primerih še vedno lahko zahteval spremembo pogodbene cene (zaradi podražitev materiala in ostalih elementov), in sicer za razliko, ki presega 10 % prvotne pogodbene cene (torej cene na enoto pri posameznih postavkah oz. celotne skupaj dogovorjene cene).

Kako dokazati podražitve in njihov vpliv na ponudbeno (pogodbeno) ceno, pa je že drugo vprašanje…

Izobražujte se z nama