Združevanje vzorcev pogodb

Združevanje vzorcev pogodb

Naročnik javno naročilo razdeli na dva sklopa. V postopku oddaje javnega naročila naročnik izbere enega ponudnika za oba sklopa.

Ali lahko naročnik združi vzorec pogodbe za sklop 1 in vzorec pogodbe za sklop 2 ter z izbranim ponudnikom podpiše le eno pogodbo? 

Vzorec pogodbe o izvedbi javnega naročila je nujni in sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. ZJN-3 v 3. odstavku 67. člena določa, da pogodba o izvedbi javnega naročila, ki jo podpišeta naročnik in izbrani ponudnik, v bistvenih delih ne sme odstopati od osnutka pogodbe iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, razen če je bila v postopku oddaje javnega naročila posamezna določba osnutka pogodbe predmet pogajanj med naročnikom in ponudnikom.

V zvezi s tem, kateri deli pogodbe se štejejo za bistvene, je potrebno smiselno upoštevati tudi določbo 4. odstavka 95. člena ZJN-3, po kateri se sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila med njeno veljavnostjo šteje za bistveno, če se zaradi te spremembe pogodba znatno razlikuje od prvotno oddanega javnega naročila oz. v vsakem primeru, če je izpolnjen vsaj eden od zakonsko navedenih pogojev.

Sklepno:

Zakonske določbe morda res dopuščajo nekaj svobode, a vseeno je potrebno upoštevati, da nikakršno ravnanje naročnika, ki bi povzročilo bistveno spremembo pogodbe o izvedbi javnega naročila, ni dovoljeno. Poleg tega opredelitev določb pogodbe o izvedbi javnega naročila tako, da v bistvenih elementih odstopajo od določb iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, po ZJN-3 predstavlja prekršek.

Izobražujte se z nama